Fyrværkeriparken, Seest, Kolding

Egil Rasmussen har som totalentreprenør såvel varetaget projekteringsledelsen som stået i spidsen for hele udførelsen af dette arkitekttegnede bæredygtige etagebyggeri, som består af 35 almene boliger samt et fælleshus med tilhørende udenomsarealer, affaldshåndtering og parkeringspladser. Byggeriet er udført på den gamle fyrværkerigrund i Seest, som ligger tæt ved Kolding. Området ligger på en lerholdig skråning, hvilket betyder, at bygningen står på ca. 600 betonpæle. Bjælkelaget er udført af limtræ, og skeletkonstruktion samt vægge er udført i reglar beklædt med OSB plade og gips. Yderbeklædningen er udført af thermowood, monteret med største omhu. Taget er traditionelt énsidet taghældning beklædt med tagpap. 'Fremtidens Bæredygtige Almennyttige Boliger (FBAB)' er et boligbyggeri udført som etagebyggeri med vandret lejlighedsskel. Boligerne er alle i ét plan og er som oftest sammenbyggede i "dobbelthuse" med to boliger i stueetagen og to boliger på 1. sal. Boligerne er fordelt på fire forskellige typer i forskellige størrelser men har et ensartet indretningskoncept. Disse boliger giver et svar på, hvordan fremtidens almene bæredygtige boliger kan udformes. De er kendetegnet ved en klar og personlig stillingtagen til bæredygtighed. Gennemgående på alle niveauer lige fra dispositionsplan til bebyggelsesplan, klynger og boliger er der personlige statements under overskrifterne: Social, Miljø og Økonomi. Boligerne sprænger rammerne for LCA i DGNB-systemet ift. lav CO2 påvirkning på grund af udstrakt brug af træ og innovative funderings-løsninger. På det byggetekniske niveau er der fokus på det sunde indeklima samt visionen for en ny byggeteknik med høj fleksibilitet for fremtidens almene bæredygtige bolig. Det giver et diffusionsåbent og velfungerende byggeprincip ift. fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. Boligerne opfylder BR15 uden aktive tiltag.

Opførelsesår
01. oktober 2017 - 2. januar 2019
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal i m2
3500
Entreprisesum
50.107.473,-
Bygherre
Lejerbo Kolding / Horsens, afd. 955-0
Arkitekt
DISSING + WEITLING Architecture a/s
Ingeniør
Wissenberg A/S