Fremtidens bæredygtige almene boliger

Egil Rasmussen ydelser: sagen er udført i totalentreprise og vedrører almene boliger. Der er tale om en meget kompleks sag, såvel i omfang som af karakter, hvilket har stillet store krav til totalentreprenørens kompetencer både byggeteknisk men også mht. planlægning, styring og koordinering i alle faser. På denne sag stod Egil Rasmussen som TE for projektering og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning og arbejdsmiljøkoordinering P+B, og referencen er således et eksempel på vores kompetencer og erfaring med disse ydelser.
Egil Rasmussen har som TE på denne komplekse sag såvel udført detailprojektering sammen med rådgiver som stået for hele udførelsen af dette arkitekttegnede bæredygtige etagebyggeri, som består af 35 almene boliger samt fælleshus med tilhørende udenomsarealer, affaldshåndtering og p-pladser. Området ligger på en lerholdig skråning, hvorfor bygningerne står på ca. 600 betonpæle. Bjælkelag er udført af limtræ, og skeletkonstruktion samt vægge er udført i reglar beklædt med OSB plade og gips. Yderbeklædningen er udført i thermowood, monteret med største omhu, og taget er traditionel énsidet taghældning beklædt med tagpap. 'Fremtidens Bæredygtige Almennyttige Boliger' er udført som etagebyggeri med lodret lejlighedsskel. Bygningerne er i to plan og er som oftest sammenbyggede "dobbelthuse" med to boliger i stueetagen og to på 1. sal, fordelt på fire forskellige typer i forskellige størrelser men med ensartet indretningskoncept.
På det byggetekniske niveau er der fokus på det sunde indeklima samt visionen for en ny byggeteknik med høj fleksibilitet for fremtidens almene bæredygtige bolig. Det giver et diffusionsåbent og velfungerende byggeprincip ift. fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. Boligerne opfylder BR15 uden aktive tiltag.

Opførelsesår
01. oktober 2017 - 2. januar 2019
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal i m2
3500
Entreprisesum
45.107.473,- ekskl. moms
Bygherre
Lejerbo Kolding / Horsens, afd. 955-0
Arkitekt
DISSING + WEITLING Architecture a/s
Ingeniør
Wissenberg A/S