Hørparken

I samarbejde med arkitektfirmaet Vallentin Haugland (ARKVH) og Ingeniør'ne vandt Egil Rasmussen totalentreprisekonkurrencen vedr. opførelsen af 111 nye boliger i Kolding, kaldet Hørparken. Således stod Egil Rasmussen for både projekteringsledelse og styring og koordinering af udførelsen af denne entreprise.

I totalentreprisen blev tre klynger med hver fire blokke, med i alt 111 boliger og et samlet bruttoareal på 9298 m2, opført.
Blokkene er i henholdsvis to og tre etager, og byggeriet er udført, så blokkene i tre etager alle indeholder  ejligheder i to plan med sammenhængende 1. og 2. sal.
Der er desuden tale om et visuelt stærkt byggeri, idet projektet er udført med tegl som udvendig facade i et let konstruktionssystem og med træelementer for både facade, tag og dæk. Alle elementerne er træelementer fra Taasinge Elementer.

På projektet er der med denne nye byggeteknik bl.a. øget fokus på lyd, damptæthed og fugt, og en ekstern akustiker var tilknyttet projektet. 

Opførelsesår
1. maj 2018 - 1. juli 2019
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
9298 m2
Entreprisesum
103.162.703,-
Bygherre
Heimstaden Hørparken
Arkitekt
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland (ARKVH)
Ingeniør
Ingeniør'ne