Ålegården, Kolding - Totalentreprise

Der er fokus på genanvendelighed og en begrænsning i tilførelsen af nye materialer i projektet.
Derfor nedbrydes lofter og indvendige døre nænsomt og stilles i depot med henblik på genanvendelse. Den eksisterende belysning blev efter ønske fra bygherre opgraderet; armaturerne blev derfor nedtaget og solgt til Fischer Lighting med henblik på renovering og genanvendelse. 

Eksisterende gulve blev rengjort, renoveret og genanvendt i de områder, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til rummets funktion. I andre områder blev eksisterende linoleumsbelægninger liggende som underlag for ny gulvbelægning i form af tæppefliser, hvilket bidrager til yderligere støjreduktion.
Gardiner og inventar genanvendes ligeledes i størst muligt omfang.
Mest muligt af føringsveje for EL samt EL-installationer er desuden genanvendt og opgraderet, ligesom også kanaler for det opgraderede ventilationsanlæg er genanvendt i byggeriet.
Selve byggepladsen lå klemt inde mellem Ålegården mod nord og banelegemet mod syd. Da vinduerne i facaderne mod syd skulle opgraderes med solafskærmning, krævede det en god dialog med Banedanmark inden opstart.

Involverede fag: tømrer (Egil Rasmussen egenproduktion); murer; VVS; ventilation; EL; beton; nedbryder; stål; maler; gulvlægger; glasvægge; solafskærmning.