Bæredygtighed

Vi arbejder hen mod en mere bæredygtig koncern

Vi nøjes ikke med at snakke om bæredygtighed. Vi tager ansvar sammen. Alle har et ansvar og er nødt til at forholde sig til bæredygtighed i dag.

I Egil Rasmussen koncernen har vi nedsat en bæredygtighedsgruppe, der skal sikre, at vi i Egil Rasmussen kvalitativt og kontinuerligt arbejder for at bæredygtighed tænkes ind i alle aspekter i vores arbejde

Vores rejse mod en mere bæredygtig hverdag

Vi har en klar mission om, at vi vil være mere bæredygtige i alle aspekter af vores arbejde.

I efteråret 2022 arrangerede vi en workshop for alle koncernens funktionærer, hvor vi nedsatte en bæredygtighedsgruppe, som frem mod 2029 skal arbejde målrettet med en bæredygtig omstilling af koncernen.

Med bæredygtighedsgruppen i spidsen har vi nedskrevet nogle overordnede målsætninger, samt nogle forskellige strategiske tiltag, der skal sikre, at vi opnår dem. Vores holdning er, at vi hellere vil arbejde med mindre, men helt konkrete og realistiske tiltag, end vi vil arbejde med større og mere udefinerbare begreber, som vi ikke kan realisere.

Nedenfor kan du læse mere om vores konkrete arbejde inden for bæredygtigt byggeri, dykke ned i de målsætninger og strategier vi har for en mere bæredygtig fremtid, samt læse om vores arbejde med ESG.

Bæredygtigt byggeri

Hvordan kan vi bygge grønnere i fremtiden? Hvad gør vi nu og på den lange bane?

Strategi og målsætninger

Vi arbejder aktivt med 4 målsætninger, der tager udgangspunkt i de opsatte verdensmål.

ESG

Selvom ESG endnu ikke er lovpligtigt, er vi allerede i gang. Læs mere om vores tilgang til det her.

En bæredygtig kurs er sat

Vi vil påtage os det ansvar, der er forbundet med at være tømrer og entreprenør i et moderne samfund. Vi er i stand til at efterleve de krav, der er og kommer vedrørende klimaaftryk, miljøbelastning, socialt ansvar og høj kvalitet.

Vi skal kunne se os selv i øjnene, når vi giver bygningerne videre til de næste generationer.

I Egil Rasmussen koncernen har vi sat kursen mod en mere bæredygtig fremtid . Rejsen er begyndt.