Tømrerlærling søges

jævnligt

Søger du en ledig læreplads til tømrere?
Måske har vi en ledig stilling til dig.

Hvert år uddanner vi 12-15 tømrerlærlinge i Egil Rasmussen. Vi elsker at have tømrerlærlinge under vores vinger og være med til at forme fremtidens arbejdskraft til branchen. I kraft af vores bæredygtighedsstrategi er det vores mål, at mindst 15% af vores udførte arbejdstimer i 2029 skal udføres af lærlinge eller praktikanter.

Vi søger jævnligt nye tømrerlærlinge til at indgå i de forskellige grene af vores tømrer- og entreprenørvirksomhed. Søger vi tømrerlærlinge nær dig lige nu? Det kan du finde ud af ved at klikke ind på vores enkelte afdelingers side. Link til afdelingernes jobsektion finder du nederst på denne side.

Om at være tømrerlærling hos Egil Rasmussen

Vi sætter en ære i at have tømrerlærlinge og være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for tømrerfaget.

Vi ved, at det er en stor omvæltning at skulle ud på en læreplads og indgå i et “rigtigt arbejde” i en ung alder. Det kræver tid at vænne sig til det ansvar man får og hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Vi har naturligvis nogle gængse krav til dig som tømrerlærling. F.eks. at du fremstår hygiejnisk, taler pænt til alle omkring dig og ikke går i dit arbejdstøj efter fyraften. De andre krav og forventninger afklarer vi i fællesskab efterhånden som den ene arbejdsdag tager den anden.

I praksis vil du hver arbejdsdag som tømrerlærling hos os have en ansvarlig tømrersvend, som du går sammen med. Det er denne person du oftest vil starte med at gå til med de spørgsmål, der opstår i løbet af dagen. Det er også denne person, der beslutter, hvilke konkrete arbejdsopgaver og hvilket ansvar du får – i overensstemmelse med den læringsplan, der er lagt for netop dit tømrerlærlingeforløb.

Hos Egil Rasmussen har vi en meget flad ledelsesstruktur, som ikke bare er noget vi siger eller har skrevet ned. Det er noget, vi praktiserer hver eneste dag i vores afdelinger. Det betyder, at ingen døre er lukkede og at alle kan komme til alle med alt.

Det betyder også, at alle er lige meget værd hos os og at alle bliver set, hørt og inddraget. Vi kan ikke fungere uden hinanden og alle roller er værdifulde i dagligdagen. Alle får også tildelt den mængde ansvar, som de er klar til rent fagligt, og som de trives med at have.

Som tømrerlærling hos Egil Rasmussen kan du se frem til en læreplads, hvor:

 • du indgår i virksomhedens dagligdag på lige fod med alle andre ansatte
 • du ses, høres og inddrages
 • der tages hånd om dig og din læring
 • sikkerheden altid har vores største prioritet
 • tonen er jydsk, uformel og har masser af plads til sjov
 • ledelsesstrukturen er flad
 • der ikke ses ned på fejl, som i stedet hyldes som vigtige læringspunkter

Evaluering af os som læreplads for tømrerlærlinge

Vi kan altid blive bedre – og det ønsker vi at blive!

Derfor opfordrer vi altid vores tømrerlærlinge til at fortælle os åbent og ærligt, hvis de oplever noget, de ikke er tilfredse med, eller hvis de går med nogle ønsker om noget særligt, de gerne vil lære eller prøve af. Det kan f.eks. være noget særligt udstyr, en særlig teknik, en særlig type af byggeprojekt eller lignende. Vores udgangspunkt er, at alt kan lade sig gøre!

For at sikre kvaliteten af vores uddannelse for tømrerlærlinge – og at vi lever op til vores ansvar som læreplads – arrangerer direktørerne for hver afdeling hvert halve år en aften eller eftermiddag for alle tømrerlærlinge. Her tales helt åbent og ærligt i et fælles forum om, hvordan det opleves at være tømrerlærling i Egil Rasmussen. Alle emner er tilladt. Det er også muligt at fortælle noget til direktøren på tomandshånd – ligesom det i øvrigt altid er muligt, fordi døren aldrig er lukket for nogen.

På disse tømrerlærlingeaftener gennemgås også eventuelle ændringer i programmet, hvis der er nogle nye måder at gøre tingene på, eller hvis noget er ændret på uddannelsen eller lignende.

Voksen lærling som tømrer

Er du over 25 år og endnu ikke faglært, og ønsker at blive tømrer? Så kan du måske blive voksen lærling som tømrer hos os.

Det er win-win. Du kan nemlig blive uddannet tømrer, mens du får mere i løn end en almindelig tømrerlærling. Og vi får tilskud til din løn.

Vil du høre mere om mulighederne for et forløb som voksenlærling? Så tøv ikke med at kontakte den afdeling, du er interesseret i en læreplads hos.

Fejl sikrer tømrerlærlingens vej frem

I et forløb som tømrerlærling er det meningen, at du skal begå fejl. Det skal du, fordi du skal lære noget. Og man lærer sjældent noget uden at begå fejl. Det ved vi – og det er der plads til.

Tømrerfaget kan ikke læres fuldt ud på skolerne. Det er derfor, at lærepladser som vores eksisterer. Her er rum til at afprøve teorien i praksis. Til at prøve at flyve indtil du falder. Når du falder, så hjælper vi dig på benene igen og får dig videre med en ny viden i rygsækken

Det kommer du omkring som tømrerlærling hos Egil Rasmussen

Hos os kan du være “almindelig” tømrerlærling, hvor du starter på grundforløbet først og derefter søger en læreplads hos os, eller du kan komme i mesterlære som tømrer, hvor du først søger hos os, har et kort introduktionsforløb hos os og derefter tager grundforløbet på skolen. Her vil du generelt være mere hos os og have kortere skoleophold. Derudover kan du også være tømrerlærling fra EUX-uddannelsen, hvor du tager en studentereksamen sideløbende og derfor har et lidt andet tømrerlærlingeforløb end andre.

Uanset hvad din uddannelsesvej er, så starter vi med at lægge en overordnet læringsplan for din tid som tømrerlærling. Vi skal naturligvis vide, hvornår du er hos os, hvornår dine skoleophold er, samt hvad der er relevant for dig af projekter at være med på fra gang til gang, i forhold til, hvad I netop har lært i det seneste skoleforløb. Vi mener nemlig, at den bedste læring sker, når du kommer ud og anvender den teori, som du lige netop har gennemgået på skoleforløbet. Har du lige været på stilladskursus er det f.eks. relevant at sende dig til en byggeplads, hvor et stillads skal opstilles, eller sende dig til en byggeleder, der skal til at planlægge stilladsopsætningen for en kommende byggeplads.

Det er vores mål at give dig en så bred og dybdegående læring som muligt. Derfor lægger vi en plan for, at du skal hele vejen rundt i virksomheden. Som tømrerlærling hos os får du derfor både tid med vores tømrersvende i serviceafdelingen, hvor der arbejdes med mere gængse tømreropgaver, såsom opgaver for boligforeninger med gentagne istandsættelser af udflytningslejligheder, eller enkeltstående opgaver som udskiftning af gulve, vægge, lofte, døre, vinduer osv.

Du kommer også igennem arbejdet med forsikringssager. Her følger du en af vores håndværkstaksatorer fra første kontakt med forsikringsselskabet om en skade, til besøg hos slutkunden med taksering af skaden og til sidst udbedring af skaden.

Slutteligt skal du med på flere forskellige typer af entrepriseprojekter, som vi altid har en del af i forskellige typer og størrelsesordener. Det er vores mål, at du så vidt muligt skal deltage i fag-, stor-, hoved- og totalentrepriser i din tid hos os. På vores entrepriseprojekter arbejdes der i et lidt hurtigere tempo. Alligevel er det vigtigt for os, at vores tømrersvende og sjakbajser tager sig tid til at tage hånd om dig og din læring. Indimellem vil der skulle udføres helt ensartet arbejde noget tid i træk, men det er målet, at du skal deltage i mange forskellige arbejdsopgaver på entreprisen.

Tømrerlærlinge søges med disse kvaliteter

Vi vil uddanne tømrerlærlinge, der ønsker at blive tømrere med alt, hvad det indebærer. Vi skal ikke overbevise dig om, at du er i det rette fag. Det skal du allerede vide, når du søger en læreplads hos os. Vi vil gerne vise dig, og bekræfte for dig, at vores fag er fantastisk, men interessen for tømrerfaget og byggeri skal allerede ligge i dig.

Med bagrund i vores koncerns værdier og det gode arbejdsmiljø vi værner om, er det også vigtigt for os, at vores tømrerlærlinge personlighedsmæssigt passer godt ind.

Derfor er det et plus, hvis du som tømrerlærling:

 • er en god holdspiller
 • har en udadvendt personlighed med let til smil
 • er løsningsorienteret
 • har det etiske kompas i orden
 • er videbegærlig og ærekær omkring dit arbejde.

Historier fra vores tømrerlærlinge

Hvor søger vi tømrerlærlinge lige nu?

Vi søger ofte tømrerlærlinge til at indgå i vores fire afdelinger. Flest i Århus og Fredericia. Nedenfor kan du klikke ind på hver enkelt af vores afdelingers jobsider. Her vil stillingerne til tømrerlærlinge slås op, når der er nogle. Dog får vi ofte overvældende mange ansøgninger på forkant, så tøv endelig ikke med at søge uopfordret, selvom du ikke ser en ledig stilling på afdelingens jobside.

Du er også altid velkommen til at kontakte den enkelte afdeling, hvis du har spørgsmål om at være tømrerlærling hos os.