Bygningskonstruktør job

Færdiguddannet bygningskonstruktør, bygningsingeniør, byggekoordinator eller byggetekniker på udkig efter et job?

Det job vi kan tilbyde bygningskonstruktører, og færdiguddannede inden for de andre ovenstående uddannelser, kalder vi “byggeledere” eller “håndværkstaksatorer”. Med anciennitet kan du blive projektleder eller projektchef. Som byggeleder har du hovedansvar for driften af et byggeprojekt eller en entreprise, fra start til slut.

Vores bygningskonstruktører får masser af ansvar, fleksibilitet til at gøre tingene på deres måde, samt tillid, men samtidig al den sparring og støtte, der er brug for, fra andre byggeledere og ledelsen.

Bygningskonstruktør job hos Egil Rasmussen

Hos Egil Rasmussen søger vi løbende nye dygtige bygningskonstruktører og bygningsingeniører, der kan indgå i vores team af byggeledere på tværs af vores afdelinger i Aarhus, Horsens, Fredericia og Esbjerg. Det er på den enkelte afdelings hjemmeside du vil kunne se, om vi aktuelt har et ledigt bygningskonstruktør job i den pågældende afdeling.

Flere muligheder for job som bygningskonstruktør

Når du søger job som bygningskonstruktør er der flere forskellige muligheder hos os. Vi har nemlig bygningskonstruktører ansat i både vores serviceafdelinger, hvor vi har med “almindelig” tømrerprojekter at gøre, samt arbejder med forsikringssager og i vores entrepriseafdelinger, hvor vi udfører forskellige former for entrepriser. I Århus har vi desuden en detailafdeling, der er specialiseret i at bygge butikker. Her ansættes også indimellem bygningskonstruktører.

Hver afdeling arbejder vidt forskelligt og et job som bygningskonstruktør vil se helt forskelligt ud, alt efter hvor du ville finde ansættelse.

Fælles er dog, at det i jobbet som bygningskonstruktør er dig, der har hovedansvaret for driften af de projekter, du får tildelt, fra start til slut.

Et godt arbejdsmiljø for bygningskonstruktører

For os er det vigtigt, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde. Hver dag. Et godt arbejdsmiljø skaber glade medarbejdere og glade medarbejdere vedligeholder et godt arbejdsmiljø og skaber gode resultater for både sig selv og også. Det hele går hånd i hånd.

Hos Egil Rasmussen er vi stolte af at have:

 • Sikkerhed på allerhøjeste niveau
 • Et uformelt arbejdsmiljø
 • Plads til fejl
 • En flad ledelsesstruktur
 • Frihed under ansvar

Vi skaber og værner om et godt arbejdsmiljø, hvor sikkerheden er i top, både på kontorerne og byggepladserne. Et arbejdsmiljø, hvor tonen er uformel og der er plads til at fejle, lære og udvikle sig. Og så har vi en flad ledelsesstruktur, hvor alle kan få indflydelse, fordi vi anser alle vores medarbejdere for at være værdifulde, uanset titel og anciennitet.

Vi tror på, at vores bygningskonstruktører (byggeledere) arbejder bedst med fleksibilitet og frihed under ansvar. Det giver vi, fordi vi ved, at vores medarbejdere kan efterleve det. Er der et barn syg, eller en vigtig privat aftale, så planlægger vi uden om det og finder sammen en løsning. Er der behov for at arbejde hjemmefra og kan det fungere med de opgaver du har, så gør du endelig bare det. Hos os er der ingen, der ånder bygningskonstruktøren i nakken. Til gengæld er det vigtigt at understrege, at vi forventer en jævnlig, tydelig og ærlig kommunikation omkring projekterne med de parter, der er aktuelle i det pågældende projekt.

Kommunikationen i højsædet

Overfor vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører er vi ærlige, kommunikerende og uformelle – det samme er vi internt over for hinanden. Vi går op i en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor. Vores byggeledere går oftest casual klædt – her er ingen stive jakkesæt.

Parterne, vores bygningskonstruktører kommunikerer med er typisk:

 • den projektleder, der refereres til bygherren på det enkelte projekt
 • samarbejdspartnere på projektet
 • de sjakbajse, tømrersvende og tømrerlærlinge, der arbejder på det pågældende projekt.

Vi hylder de fejl, vores bygningskonstruktører laver

Vi gør det allesammen. Fejler. Det svære kan være at indrømme det.

Men vi er stolte af at have skabt en kultur, hvor fejl ikke gemmes væk og skjules, men tales om åbent og ærligt. Ja, nærmest bydes velkommen. For at lave en fejl betyder, at du har har handlet – og lært noget.

I Egil Rasmussen er vi mennesker, ligesom dig, der sidder bag skærmen her. Derfor fejler vi. Og det ved vi, at du også vil komme til, hvis du får job som bygningskonstruktør hos os. Det er der plads til, så længe du fortæller os om dem, så vi sammen kan rette op på det og handle i tide – både for din, vores og vores kunders skyld.

Hvor mangler vi bygningskonstruktører lige nu?

Vi mangler jævnligt bygningskonstruktører til at indgå i vores team af dygtige byggeledere. Her kan du klikke ind på hver enkelt afdeling og se, om der skulle være en aktuel ledig stilling at søge. Er der ikke en stilling, er du alligevel meget velkommen til at søge uopfordret via linket på den enkelte afdeling jobside.

Du må også altid tage kontakt til den enkelte afdeling, hvis du har spørgsmål til jobbet som bygningskonstruktør hos os.

Hvad siger vores bygningskonstruktører?

Hvad forventer vi af dig i et bygningskonstruktør job?

Det er ikke alle, der er bygget til at lede byggerier. For os handler det langt hen af vejen ikke om selve byggerierne og projekterne, men om menneskerne bag. Har du dem med, så kommer kvalitetsbyggeriet (næsten) af sig selv.

Derfor er det vigtigt for os, at de bygningskonstruktører vi ansætter har følgende kvaliteter:

 • Stor grad af empati
 • Udpræget ansvarsfølelse
 • Handlekraftig
 • Ikke konfliktsky
 • Åben, ærlig og tillidsfuld
 • Tilpas i at skabe kontakt og relationer med andre mennesker
 • Gode koordineringsevner og stort overblik, når der er mange bolde i luften
 • God til at notere ting og følge op på dem
 • Omstillingsparat

Har du en været tømrersvend, eller har du en anden håndværksmæssig baggrund før din bygningskonstruktør ser vi det som et stort plus, da du i så fald har indgående kendskab til arbejdet på de byggepladser, du planlægger.

Hverdagen i bygningskonstruktør jobbet i entrepriseafdelingen

I Egil Rasmussen udgøres størstedelen af vores omsætning af entrepriser. Vi udfører både fagentrepriser, storentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser.

Vores bygningskonstruktører har i jobbet som byggeledere ansvaret for disse forskellige entrepriser.

Vi har den holdning, at jo tidligere du som bygningskonstruktør inddrages i et projekt, jo bedre. Ved at være med i den helt tidlige opstartsdialog med rådgiver og måske også bygherre, får du nemlig alle detaljer, tanker og idéer med, som ofte kan være svære at overlevere fra person til person. På den måde er du på forkant og er så godt som muligt inde i projektet, når byggeriet skal til at planlægges

Vores byggeledere kan enten sidde med ét større entrepriseprojekt eller have en håndfuld af mindre entrepriser, som de har ansvaret for og pendler imellem.

Arbejdsopgaver for en byggeleder på en entreprisesag kan deles op i før, under og efter selve udførelsen af entreprisen.

Bygningskonstruktørens opgaver før entreprisens udførelse:

 • Indledende møder med rådgiver og bygherre med afstemning ift. det oprindelige materiale
 • Kontakt og kontrakt med de valgte samarbejdspartnere på entreprisen, herunder afstemning ift. eventuelle ændringer
 • Planlægning af hele byggepladsen: tegninger af pladsen, planlægning af stillads, afskærmning, lys, indgange mv.
 • Indkøb af alle byggematerialer
 • Køb, leje eller intern reservation af udstyr og værktøj til entreprisen
 • Bemandingsplan

Bygningskonstruktørens opgaver under entreprisens udførelse:

 • Tæt samarbejde med den ansvarlige projektleder på entreprisen omkring økonomien
 • Jævnlige runderinger på pladsen med tjek af den daglige rydelighed, sikkerhed, samt afklaring af spørgsmål fra tømrerstaben, primært sjakbajsen, og samarbejdspartnere
 • Telefonopkald og mails med koordinering og afklaringer med leverandører og andre entreprenører på projektet
 • Byggemøder og sikkerhedsmøder på byggepladsen mindst hver anden uge
 • Bygherremøder ca. 1-2 gange om måneden med gennemgang af økonomi, proces og status
 • Kvalitetssikring af det udførte arbejde
 • Opdatering af tegninger ved ændringer, samt kommunikationen herom
 • Endelig overlevering af den færdige entreprise

Bygningskonstruktørens opgaver efter entreprisens udførelse:

 • At sikre udbedring af eventuelle fejl og mangler, der ikke er opdaget undervejs i entreprisen
 • 1 års gennemgang af byggeriet sammen med bygherre (jf. byggegarantien) og herved en nedskrivelse af garantien
 • 5 års gennemgang af byggeriet sammen med bygherre, samt frafald af garantien

Hverdagen i bygningskonstruktør jobbet i serviceafdelingen

En arbejdsdag for en byggeleder er som sagt forskellig alt efter, hvilken del af vores firma, du er ansat i. I vores serviceafdeling arbejder vi med kortere projekter, rent tidsmæssigt, hvor der er mange forskelligartede opgaver. Det kan f.eks. være renovering af lejligheder efter flytning for en boligforening.

Men i vores serviceafdeling har stort set alle vores byggeledere fået en videreuddannelse til håndværkstaksator.

Forsikringssager er nemlig en meget stor del af arbejdet i vores serviceafdeling, hvor vi takserer, giver tilbud og udbedrer skader for langt de fleste af landets forsikringsselskaber.

I serviceafdelingen vil et job som bygningskonstruktør med fokus på forsikringssager derfor bestå i opgaver som:

 • dialog med forsikringsselskabet om en skade
 • koordinering med kunden, der har meldt skaden
 • vurdering og taksering af skaden, der meldes til forsikringsselskabet
 • såfremt vi vælges til udbedringen: styring af udbedringsarbejdet fra start til slut, uanset om det kun kræver egne medarbejdere, eller om det skal køres som en entreprisesag med samarbejdspartnere i andre faggrupper.

Arbejdet med de mere “almindelige” tømrerprojekter i serviceafdelingen minder i højere grad om opgaverne i entrepriseafdelingen, naturligvis blot i mindre skala.

Karrieremuligheder for bygningskonstruktører

Vores bygningskonstruktører i serviceafdelingen kan gøre karriere inden for forsikringssager ved at videreuddanne sig til håndværkstaksatorer.

Det er altid muligt at søge karriere i en anden gren af virksomheden, måske endda i en af vores andre geografiske afdelinger. Det kan også være, at dine interesser tager dig i retning af nogle af vores bæredygtighedsinitiativer, eller andre spændende opgaver, der ligger på tværs i koncernen.

I praksis har vores bygningskonstruktører, der har job som byggeledere, ikke det formelle ansvar for økonomien på et projekt. Derfor refererer de til en projektleder eller projektchef, som har dén del af ansvaret.

Med anciennitet hos os, arbejdsomhed og gode resultater kan du på sige blive først projektleder og senere måske projektchef – og hvem ved, måske medejer en dag?