Entreprenørfirma

og tømrerfirma siden 1937

Vi arbejder primært for professionelle bygherrer med servicearbejde, herunder forsikringssager, eller som fag-, stor-, hoved- og totalentreprenør.

Vi er stolte af at være en stor, velkendt og anerkendt entreprenørvirksomhed i den danske bygge- og håndværkerbranche. Gennem stolte traditioner og tydelige jydske værdier, har vi opbygget en sund forretning med en fantastisk medarbejderstab, mange faste kunder og et solidt netværk af dygtige samarbejdspartnere.

Vi går til enhver opgave med ydmyghed, passion for vores tømrerfag og sans for detaljer. Og så værner vi om en god, åben og ærlig dialog i alt, hvad vi foretager os.

Entreprenørfirma med bæredygtigt fokus

Vi oplever i stigende grad efterspørgsel på bæredygtighed i vores branche fra vores bygherrer, byggerådgivere og samarbejdspartnere. Det ønsker vi også selv den anden vej. Derfor har vi taget de første skridt mod en bæredygtig omstilling af hele Egil Rasmussen koncernen frem mod 2029.

Vi har opsat fire overordnede mål for vores omstilling, med udgangspunkt i verdensmålene og har opsat en række strategier og konkrete handlingsplaner, der gør os i stand til at nå disse bæredygtighedsmål. Som eksempel kan nævnes, at vi vil reducere vores samlede CO2-udledning med 50% inden 2029.

Jordklodens tilstand er alvorlig og vi tager vores ansvar som stort entreprenørfirma alvorligt, med de forpligtelser vi mener, der hører med.

Vores ekspertise som tømrer- og entreprenørfirma

Vores ekspertise er arbejde inden for tømrer- og snedkerfaget. Dog har vi løbende dygtiggjort os i entrepriser og vi kan derfor i dag udføre alt fra mindre fag- og tømrerentrepriser til stor-, hoved- og totalentrepriser. Samlet for alt, hvad vi laver er, at vi primært arbejder for professionelle.

Vi beskæftiger os med tre overordnede forretningsområder i koncernen. Det ene udmøntes i en serviceafdeling, hvor vi varetager mange forskellige typer af opgaver. Vi er f.eks. stolte af vores mangeårige samarbejde med store boligforeninger, kommuner, ingeniører og byggerådgivere. Projekterne kan være alt fra nybyggeri til renovering og ombygning af eksisterende, f.eks. er vi eksperter i facade- og tagrenoveringer på større boligblokke.

Det andet er vores arbejde med forsikringsskader for forsikringsselskaber, som udgør en stor del af vores daglige arbejde. Vi er stolte af at være taksatorer for de fleste af landets forsikringsselskaber. Det betyder, at det er os, der tager ud og vurderer en forsikringsskade, uanset om det er sket hos en privat kunde eller hos en virksomhed. Derefter sender vi en vurdering til forsikringsselskabet, hvorefter slutkunden skal vurdere, om de vil bruge os til at udbedre skaden.

Det tredje forretningsområde udgøres af vores entrepriseafdelinger, hvor vi håndterer alle typer af entrepriser. Uanset hvilken rolle vi spiller i et entrepriseprojekt, går vi ydmygt til opgaven med fokus på at koordinere og kommunikere så godt og tydeligt med kollegerne på entreprisen, så vi i fællesskab når bedst muligt i mål. På de enkelte afdelingers hjemmesider kan du læse meget mere om de opgaver, vi udfører.

Karriere hos os i entreprenørfirmaet Egil Rasmussen

Vi beskæftiger over 300 dygtige mennesker i vores tømrer- og entreprenørvirksomhed på tværs af vores fire afdelinger i Aarhus, Horsens, Fredericia og Esbjerg. Vi er stolte af at have en meget flad ledelsesstruktur i koncernen, hvor der ikke er langt fra tømrerlærling til projektleder og endda til direktionen. Alle vores medarbejdere er lige værdifulde i vores øjne og udfylder hver sin vigtige rolle i vores daglige arbejde. Kun ved et godt arbejdsmiljø og godt samarbejde imellem os, kan vi levere den kvalitet, vi ønsker for vores kunder.

Hos os kan du arbejde som projektleder, byggeleder, eller tømrer, enten som servicetømrer eller på akkordløn . Derudover uddanner vi naturligvis et stort antal tømrere hvert år og vi tilbyder gode muligheder for både tømrerlærlinge, tømrere i mesterlære, samt EUX-tømrere. Også praktikanter fra bygningskonstruktør– og bygningsingeniøruddannelserne elsker vi at have under vores vinger og dele ud af vores viden til.

Slutteligt har vi naturligvis også en række administrative medarbejdere. Med vores øgede fokus på at arbejde som én samlet koncern på tværs af afdelingerne, hvor vi bl.a. koordinerer og udfører initiativer mod mere bæredygtighed i vores hverdag, ja så er der også muligheder for at få spændende arbejdsopgaver, der strækker sig ud over selve byggeprojekterne.

Værdierne fra Egil Rasmussen

Året er 1937. Tømrer Egil Rasmussen grundlægger et tømrerfirma sammen med en svendekollega. Efter et års tid vælger Egil Rasmussen at fortsætte firmaet alene og lejer sig derfor ind i bagbygningen til ejendommen på Kongensgade 26 i Fredericia. Sådan begynder historien om Egil Rasmussen koncernen. Du kan læse den fulde historie nedenfor.

Egil Rasmussen var en respekteret og anerkendt mand, fordi han drev sin forretning med passion, ærlighed og ydmyghed. Han var stolt over, at virksomheden fortsatte i familien og var i trygge hænder hos sin søn Per og datter Inge, som formåede at videreføre virksomheden i helt samme ånd og med Egils værdier i fokus. Senere overtog Pers søn, Egils barnebarn, Claus Rasmussen styringen og han er stadigvæk administrerende direktør i Fredericia den dag i dag.

Vi er stolte af, at vi stadig i dag driver virksomheden med Egils værdier i centrum. Ejerkredsen er udvidet og styrket betydeligt med hele 16 medarbejderaktionærer, men værdierne om godt solidt og passioneret arbejde, kombineret med ærlighed og ydmyghed består stadig.

Egil Rasmussen i årstal

1937
Grundlæggelsen
Egil Rasmussen grundlægger firmaet i kompagniskab med en svendekollega.
1938
Egil fortsætter alene
Egil vælger at fortsætte firmaet alene og lejer sig ind i det baglokale på Kongensgade 26 i Fredericia, som han senere køber. I over 70 år danner disse lokaler ramme om virksomheden.
Efterkrigsårene
Mellemstor virksomhed
Egil Rasmussen A/S udvikler sig til en mellemstor tømrer- og snedkervirksomhed med ca. 10-15 ansatte.
1947
Den første bil

I 1947 siger det lille tømrerfirma farvel til trækvogne.
Egil Rasmussen køber en 16 år gammel Ford A med en lille anhænger og bliver dermed Fredericias første motoriserede håndværker.

Bilen bliver solgt i midten af 1950'erne, men Egils søn, Per Rasmussen, finder senere en bil af samme model og får den udstyret med de originale nummerplader. Derfor står tømrerfirmaets første bil på en måde stadigvæk i dag som den dag, Egil Rasmussen købte den.

I dag har vi en hel vognpark med over 200 registrerede enheder.

1959-1960
Børnene træder til
Inge Larsen, datter af Egil Rasmussen, ansættes til at holde styr på firmaets økonomi. Indtil da havde Egil selv stået for at være mester for omkring 20 ansatte, udføre kontorarbejde og administration, samtidig med, at han allerede dengang var stærkt engageret i organisationsarbejdet gennem sit bestyrelsesarbejde i Fredericia Tømrermester Forening. Så det var en stor glæde for Egil at få aflastning fra Inge.
1962
Kiselgurværk i Brøndsted

Egil køber et forfaldent kiselgurværk i Brøndsted med en idé om at etablere en tømmerhandel. Efter en istandsættelse af bygningerne bliver denne idé til virkelighed med firmaet Brøndsted Træ ApS. Firmaet opnår dog aldrig den store succes som tømmerhandel, da kundeporteføljen stort set kun består af Egil Rasmussen A/S. Dog fungerer bygningerne i mange år som lager og senere som værksted for tømrerfirmaet, indtil 2008. Bygningerne i Brøndsted er i dag ejet af Egil Rasmussen Ejendomme A/S.

1966
Per Rasmussen vender tilbage

Per Rasmussen vender tilbage til firmaet efter at have fuldført sin uddannelse som bygningskonstruktør og afsluttet militærtjeneste. Han overtager hurtigt rollen som daglig leder af firmaet og er helt frem til 2006 firmaets direktør. Efter dette fortsætter han i nogle år som bestyrelsesformand. Per kan se tilbage på næsten 50 års virke i firmaet.

1973
Formand for Centralforeningen af Tømrermestre

Egil helliger sig organisationsarbejdet, idet han vælges som formand for Centralforeningen af Tømrermestre. Dette ansvar er så omfattende, at det næsten bliver til et fuldtidsjob med kontor i Aarhus og hyppige rejser.

Firmaet har udviklet sig til at være et af byens største tømrer- og snedkerfirmaer med ca. 30 ansatte og omdannes til et familieaktieselskab med Egil, Per og Inge som aktionærer.

1974
Egil Rasmussen går pludselig bort

Egil Rasmussen går pludselig bort, alt for tidligt, i en alder af blot 64 år. Efter hans død føres firmaet videre af søskendeparret Per Rasmussen og Inge Larsen.

1988
Otto Henriksen ansættes

Der er travlhed i firmaet, og der er behov for aflastning til Per. Otto Henriksen bliver ansat som tømrermester. Han har tidligere været ansat i firmaet, men har de foregående år haft ansættelse som akkordopmåler i fagforeningen i Vejle.

Det viser sig at være den rigtige baggrund for en tømrermester, da der nu for alvor bliver meget at se til i firmaet. Der vindes store entrepriser, især skal fremhæves facadebeklædninger på boligblokke i Aarhusområdet og andre østjyske byer. Det er ligeledes Ottos fortjeneste, at der etableres en selvstændig Aarhus-afdeling i 2009.

Otto vælger at gå tidligt på pension og træder således ud af firmaet i 2010.

1995
Inge stopper | Otto Henriksen og Claus Rasmussen bliver medejere

Inge Larsen trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og træder dermed også ud af firmaet. Tiden er nu moden til et generationsskifte i virksomheden.

Per Rasmussen fortsætter som direktør, mens ledende medarbejder gennem mange år, Otto Henriksen, samt Per Rasmussens søn, Claus Rasmussen, indtræder i firmaets ledelse og ejerskab.

2001
Omdannelse af Kongensgade

I takt med firmaets vækst bliver kontorpladsen i Kongensgade for trang, og i 2001 påbegyndes således omdannelse af den tidligere værkstedsbygning til en flot kontorbygning, som nærmest svæver hen over grunden og dermed giver parkeringsplads i gården.

2006
Christian Duus bliver medejer

Egil Rasmussen A/S fortsætter sin positive udvikling og er nu for alvor et af områdets største og mest velanskrevne tømrer- og snedkerfirmaer.

Som led i det planlagte generationsskifte bliver ingeniør Christian Duus, som på dette tidspunkt har været ansat i firmaet i tre år, medejer i Egil Rasmussen A/S fra 1. januar 2006.

2008
Nordensvej 27

Et længe næret ønske om at samle adressen for Egil Rasmussen A/S bliver gjort til virkelighed med indvielsen af det nybyggede domicil på Nordensvej 27 i Taulov. En geografisk strategisk placering lige midt i trekantområdet, med kun få meter til motorvejsnettet, som fører både mod nord, syd, øst og vest.

2009
Århus-adelingen åbner

Efter at have udført store entrepriser de seneste 20 år og i perioden i gennemsnit have beskæftiget ca. 20-25 medarbejdere i Aarhus-området, etablerer firmaet fra 1. januar 2009 en selvstændig afdeling i Aarhus med egen ledelse på adressen Rudolfgårdsvej 10A i Viby.

Tømrermester Thomas Nikolajsen ansættes som direktør for afdelingen.

2010
Jesper D. Jeppesen bliver medejer

Den 1. januar 2010 indtræder Jesper D. Jeppesen som medejer i Egil Rasmussen A/S. Ejere af Egil Rasmussen A/S, altså i Fredericia, tæller nu Claus Rasmussen, Christian Duus og Jesper Jeppesen.

2012
75 års fødselsdag | Thomas medejer

Den 28. oktober 2012 fejrer Egil Rasmussen A/S sit 75 års fødselsdag. I den særlige anledning udgives et jubilæumsskrift.

Thomas Kring Nikolajsen bliver desuden medejer i Egil Rasmussen Århus.

2015
Opkøb og serviceafdeling i Århus

I maj måned opkøbes tømrerfirmaet Thylkjær & Partner, der har 18 medarbejdere, der er specialiseret i skadeservice. De nye kollegaer har stor erfaring med at udføre serviceopgaver, hvilket gør det muligt at etablere en helt ny serviceorganisation i Aarhus. Dermed har Egil Rasmussen Århus nu både en stærk entrepriseafdeling og sin egen serviceafdeling.

2017
80 års fødselsdag

Den 28. oktober 2017 fejrer virksomheden 80 års fødselsdag.

2017
Detail-afdeling i Århus
Der indgås en rammeaftale med en stor tøjbutikskæde, som danner startskuddet for arbejdet med detail og retail i Århus-afdelingen.
2018
Michael Grøn og Claus Mahler bliver medejere i Århus

I 2018 får Århus to nye medejere.

Den første er Claus Mahler, der startede som bygningskonstruktørpraktikant i 2014 og det efterfølgende forår blev ansat som projektleder.

Den anden er Michael Grøn, der også kom til som projektleder i 2014.

Det står klart, at de begge har båden lysten og evnerne til at være med til at videreudvikle Egil Rasmussen Århus.

2019
Claus Wrang bliver medejer i Århus

Claus Wrang, der blev ansat i Egil Rasmussen i 2016 bliver medejer i 2019.

Han ansættes oprindeligt som servicechef, men Claus’ interesser leder mere i retning af detail, hvor der hurtigt opstår nogle unikke muligheder, der gribes. Han etablerer kort efter en erhverv- og detailafdeling og bliver altså medejer i 2019.

2019
Der er nu sket et generationsskifte

Over de seneste mange år er der nu kommet nye medejere til, som en del af et planlagt glidende generationsskifte. Nye kræfter, der kan og vil drive Egil Rasmussen koncernen godt videre.

Medejerne i Fredericia er nu:

  • Kalkulationschef Christian Duus
  • Administrerende direktør Claus Rasmussen
  • Projektchef Jesper Jeppesen
Medejerne i Århus er nu:
  • Administrerende direktør Thomas Kring Nikolajsen
  • Projektchef Michael Grøn
  • Erhverv- og detailchef Claus Wrang
  • Projektchef Claus Mahler
2021
Horsens-afdelingen åbner

I marts måned etableres en selvstændig afdeling i Horsens. Det sker efter mange års stabil aktivitet i Horsensområdet, særligt inden for entrepriser, med et ønske om i endnu højere grad at kunne udføre serviceopgaver i området.

Afdelingen etableres som selvstændig virksomhed med egen ledelse og bestyrelse. Som daglig leder og direktør ansættes Steffen Nortvig, som også er medejer af virksomheden.

2022
Esbjerg-afdelingen åbnes

I foråret åbnes en ny afdeling i Esbjerg. Kort efter åbningen opstår muligheden for at opkøbe en anerkendt Esbjergensisk tømrervirksomhed: VestByg. Det besluttes, at Esbjerg-afdelingen skal etableres i VestBygs domicil på Malervej 7A, centralt i Esbjerg.

Som direktør er ansat Tommy Johansen.

2023
En bæredygtig omstilling igangsættes

I slutningen af 2022 afholdt vi nogle workshops med fokus på bæredygtighed. Det udmøntede sig i etableringen af en bæredygtighedsgruppe for koncernen, der skal arbejde med en mere bæredygtig omstilling af Egil Rasmussen koncernen frem mod 2029.

Allerede i 2023 sættes nogle ting i struktur, f.eks. påbegyndes arbejdet med ESG-rapporteringen.