Mesterlære tømrer

Ledig læreplads til mesterlære tømrer

Hvert år uddanner vi 12-15 tømrere i Egil Rasmussen. Vi tager vores ansvar alvorligt, om at være med til at udlære og forme fremtidens arbejdskraft til både tømrer- og entreprenørbranchen.

Vi har en målsætning om, at mindst 15% af alle vores udførte arbejdstimer skal leveres af lærlinge eller praktikanter, senest i 2029.

Vi har jævnligt ledige lærepladser til tømrere, der vil i mesterlære. Læs mere om forløbet her.

Om at være i mesterlære som tømrer hos Egil Rasmussen

Vi ser det som et privilegium at have tømrerlærlinge i mesterlære. At tage en i mesterlære til tømrer betyder ofte, at vi som arbejdsplads vælges først – og derefter tilrettelægges skoleforløbet.

Vi har derfor tømrerlærlingen som det allerførste, endda før grundforløbet. Og generelt er uddannelsen præget af mindre skoletid og mere praksis hos os. Det synes vi godt om, for vi elsker at lære fra os.

Du vil fra dag et indtræde i vores virksomhed på lige fod med alle andre. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor vi mener, at alle medarbejdere har lige meget værdi og hvor alle ses, høres og inddrages i beslutninger. Alle kan komme til orde overfor alle og du vil aldrig opleve en lukket dør.

Du vil fra projekt til projekt blive tilknyttet en tømrersvend, som du går sammen med hver dag. Det er denne person du kan gå til med de spørgsmål, der ophober sig i løbet af en dag og denne person, der konkret skal anvise dig dine opgaver i hverdagen.

Det er en stor omvæltning for de fleste af vores tømrere i mesterlære at komme til en arbejdsplads for første gang i en ung alder. Der er en læringsperiode, som går med de helt gængse ting omkring, hvordan man er og agerer på en arbejdsplads. Derefter kan vi for alvor tage fat på din faglige læring trin for trin.

Som mesterlære tømrer hos Egil Rasmussen kan du se frem til en læreplads, hvor:

 • du indgår i dagligdagen på lige fod med alle andre ansatte
 • du ses, høres og inddrages i beslutninger
 • der tages hånd om dig, dine behov og ønsker og din læring tages alvorligt
 • sikkerheden altid har topprioritet
 • tonen er jydsk, uformel og humoristisk
 • ledelsesstrukturen er flad – også i praksis
 • fejl ikke skjules og ses som nederlag, men hyldes og ses som et læringskriterie

Vores ansvar som læreplads for mesterlære tømrere

Vi bliver aldrig færdige med at lære, hvordan man bedst oplærer. Vi vil altid kunne forbedre noget – og det ønsker vi.

Derfor opfordrer vi altid vores mesterlære tømrere til at huske at komme til os med al kritik de har – både positivt og negativt. Det kan også være, at der opstår nye ønsker til læringsmål, ved at du f.eks. har set nogen udføre noget, som du gerne selv vil prøve af. Vores udgangspunkt er, at alt kan lade sig gøre!

To gange årligt arrangerer direktørerne for hver afdeling en aften eller eftermiddag for alle vores tømrerlærlinge, uanset om de er “traditionelle” lærlinge, i mesterlære eller EUX-tømrere. Her kan alle tale frit, åbent og ærligt omkring deres oplevelse med at være i lære som tømrer hos os. Alle emner og alle holdninger er tilladt. Vi tager vores ansvar som læreplads seriøst og det er vigtigt for os, at alle vores tømrerlærlinge har det godt og er glade for at gå på arbejde – hver dag.

På disse aftener eller eftermiddage er der også mulighed for i fællesskab at gennemgå eventuelle ændringer, der måtte være i det generelle uddannelsesprogram.

Fejl sikrer vores mesterlære tømreres læring

I et forløb som mesterlære tømrer hos os, skal du lave fejl. Man kan meget sjældent lære uden at begå fejl og vi har alle selv været der – og vi begår endda stadig indimellem fejl. Fordi vi er mennesker.

Hos Egil Rasmussen finder du en kultur, hvor der er plads til fejl. Vi giver dig luft under vingerne og tester, om du kan flyve. Når du falder, griber vi dig og løfter dig op på ny, så du kan prøve igen. Og igen.

Voksen lærling som tømrer

Er du over 25 år og ufaglig, der ønsker at blive tømrer? Så kan du måske blive voksen lærling tømrer hos os.

Det er win-win. Du kan nemlig blive uddannet tømrer, mens du får mere i løn end en almindelig tømrerlærling. Og vi får tilskud til den løn fra staten.

Vil du høre mere om mulighederne for et forløb som voksenlærling? Så tøv ikke med at kontakte os.

Forløbet som mesterlære tømrer hos os

Søger du at komme i mesterlære hos os, er det sandsynligvis fordi du allerede har kendskab til os. Forløbet som mesterlære tømrer starter nemlig med kontakt til os som læreplads og er der et godt match imellem os, så ansøger vi om at få dig i mesterlære hos os.

Modsat den traditionelle tømrerlærlinge-vej, så skal du som tømrer i mesterlære være længere tid hos os. Derfor skal vi varetage en større del af din læring, end hvis du havde valgt den traditionelle vej. Det gør vi gerne. Og med stolthed.

Sammen får vi planlagt et grundigt læringsforløb, der lægger sig op ad de skoleophold, du trods alt har, så det du lærer på skolen er noget, du kommer ud og praktiserer i virkeligheden kort tid efter. Har du f.eks. lige været på stilladskursus er det f.eks. relevant at sende dig til en byggeplads, hvor et stillads skal opstilles, eller sende dig til en byggeleder, der skal til at planlægge stilladsopsætningen for en kommende byggeplads.

Vi ønsker at give dig en så bred og detaljeret praktisk læring som muligt. Derfor lægger vi en plan for, hvordan du kommer hele vejen rundt i virksomheden.

Som tømrerlærling hos os vil du derfor både have perioder med vores tømrersvende i serviceafdelingen, hvor der er mere “roligt” og tid til fordybelse i de klassiske tømreropgaver, f.eks. for boligforeninger med istandsættelse af udflytningslejligheder, eller udskiftning af gulve, vægge, lofter, døre, vinduer hos forskellige virksomheder.

Du kommer også til at opleve arbejdet med forsikringssager, hvor du følger en håndværkstaksator, som er efteruddannet på området, lige fra kontakt med forsikringsselskabet om en forsikringsskade, til besøget hos slutkunden med taksering af skaden og slutteligt udbedring af den.

Slutteligt skal du med på flere forskellige typer af entrepriseprojekter, som for alle vores afdelinger udgør størstedelen af vores omsætning. Det er vores mål, at du skal prøve at være en del af så mange af vores entreprisformer som muligt, med mange forskelligartede opgaver.

På vores entrepriseprojekter arbejdes i et lidt hurtigere tempo, fordi vores medarbejdere arbejder til akkordløn. Alligevel er det altid en prioritet på byggepladsen, at vores tømrersvende og sjakbajser tager sig tid til at tage godt hånd om dig og din læring.

Mesterlære tømrere søges med disse kvaliteter

Vi vil uddanne tømrere, der ønsker at blive tømrere. Vi skal ikke overbevise dig om, at tømrerfaget er noget for dig. Det ved du allerede.

På grund af vores koncerns værdier, vores kultur og gode arbejdsmiljø er det vigtigt for os, at du besidder en række personlige kvaliteter, det matcher vores.

Derfor er det et plus, hvis du som mesterlære tømrer:

 • er en god holdspiller
 • har en udadvendt personlighed med let til smil
 • er løsningsorienteret
 • har det etiske kompas i orden
 • er videbegærlig og ærekær omkring dit arbejde.

Historier fra vores tømrere i mesterlære

Hvor søges mesterlære tømrere lige nu?

Vi søger ofte tømrere i mesterlære til at indgå i vores fire afdelinger rundt om i landet. Flest i Århus og Fredericia.

Nedenfor kan du klikke ind på hver enkelt af vores afdelinger og se, om der skulle være en aktuel ledig læreplads at søge. Vi oplever dog, at få mange ansøgninger på forkant og det er derfor ikke altid, at stillingerne slås op. Tøv derfor ikke med at søge uopfordret via afdelingernes hjemmesider nedenfor.

Du er også altid velkommen til at kontakte den enkelte afdeling, hvis du har spørgsmål til stillingen som byggeleder hos os.