ESG

Environmental, Social & Governance

Fra og med 2025 skal ESG medtages i årsregnskabet for alle store danske virksomheder i regnskabsklasse C. ESG er et værktøj til at informere og dokumentere, at virksomheden er på vej til en bæredygtig omstilling.

Selvom ESG endnu ikke er et lovkrav, arbejder vi allerede med omstillingen dertil. Ikke blot for hele koncernen, men også for vores fire afdelinger. Det mener vi er rettidig omhu.

Sådan arbejder vi med ESG

I 2023 er vi gået i gang med at integrere systemer i vores hverdag til registrering og rapportering af vores miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Allerede i 2024 vil vi i årsrapporten fra 2023 inddrage nogle ESG-nøgletal på et overordnet niveau. I 2025 er det målet, at årsrapporten fra 2024 skal være et detaljeniveau højere, for i rapporten fra 2025 at være på højeste niveau.

Vi kommer f.eks. til at rapportere ESG-nøgletal omkring:

Inden for det miljømæssige område arbejder vi allerede jf. vores bæredygtighedsstrategi med en reducering af vores samlede CO2-udledning på 50% inden 2029. F.eks. har vi installeret solceller på vores kontorbygninger i Århus og Fredericia for at reducere behovet for elektricitet.

Nøgletal vi er klar til at registrere fra 2023-2024:

 • Fossile brændstoffer
 • Elektricitet
 • Fjernvarme
 • Vandforbrug

 

Nøgletal vi kommer til at medtage i ESG-rapporten fra 2025:

 • Indkøb af materialer (primære og sekundære)
 • Transport af materialer
 • Affald
 • Forretningsrejser
 • Medarbejderpendling

Som en del af vores bæredygtighedsstrategi har vi sat et mål om, at mindst 15% af vores samlede arbejdstimer skal udføres af elever eller praktikanter i 2029.

Af nøgletal ift. vores sociale forhold har vi intention om at rapportere f.eks.:

 • Fuldtidsarbejdsstyrke
 • Antal lærlinge og praktikanter
 • Medarbejderanciennitet
 • Sygefravær
 • Arbejdsulykker
 • Medarbejdertilfredshed

Vi er stolte af at have en flad ledelsesstruktur, hvor alle døre altid står åbent for alle. For os er alle medarbejdere lige meget værd.

Vi vil i ESG-rapporterne medtage dybdegående afsnit om vores  forretningsetik og virksomhedskultur, samt nøgletal for vores bestyrelses diversitet.