Målsætninger og strategi

for vores mere bæredygtige fremtid

Verdensmålene er fantastiske pejlemærker til arbejdet med målsætninger og strategi i virksomheder. Netop verdensmålene har været vores udgangspunkt i arbejdet med bæredygtighed og fastsættelsen af de overordnede mål og strategier, der i sammenspil med ESG skal sikre, at vi bevæger os i en mere bæredygtig retning.

Nederst kan du se de konkrete hovedmål og delmål, der danner grundlag for vores opsatte målsætninger og strategi.

Vores mål om et mere bæredygtigt Egil Rasmussen

Vi har lagt nogle ambitiøse, men samtidig realistiske, målsætninger for vores arbejde med større bæredygtigt fokus i Egil Rasmussen koncernen. I forbindelse med hver målsætning har vi lagt en række strategier med tilhørende konkrete handlingsplaner, for at sikre, at vi opnår dem. 

Det hele griber ind i fire af de opsatte verdensmål og hertil hørende delmål, som vi har specificeret nedenfor.

Vi vil opretholde vores gode position i markedet som en meget velkendt og anerkendt tømrer- og entreprenørvirksomhed. Vi bevarer vores position som foretrukken hos både rådgivere og bygherrer.

Vi vil have tilfredse medarbejdere.

Vi vil sænke ulykkesfrekvensen yderligere.

Vi vil sænke sygefraværet yderligere.

Vi vil forebygge stress.

Vi vil arbejde med at sænke CO2-belastning på følgende områder:

  • Kontorer og værkstedsbygninger
  • Kørende flåde
  • Maskiner
  • Byggepladsernes energiforbrug
  • Indkøb af materialer 

Vi vil kontinuerligt uddanne interne specialister og opsøge den nyeste viden inden for f.eks. affald, arbejdsmiljø og miljø

Vi vil være på forkant med håndtering af lovgivning og krav fra branchen inden for f.eks. CO2 og DGNB

Det 4. verdensmål

Kvalitetsuddannelse

4.3: Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser

4.4: Øg antallet af mennesker der kan forsørge sig selv

Det 8. verdensmål

Anstændige jobs og økonomisk vækst

8.2: Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation

8.3: Før en politik der skaber jobs og fremmer virksomheder

8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

8.6: Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

Det 9. verdensmål

Industri, innovation og infrastruktur

9.4: Opgradér alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Det 13. verdensmål

Klimaindsats

13.2: Indbyg tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker

13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer