Byggeleder job

Vores byggeledere har det overordnede ansvar for vores tømrerprojekter og entrepriser rundt omkring i Danmark.

Vi beskæftiger byggeledere i både vores serviceafdelinger, hvor projekterne er mindre og typisk ikke så langstrakte, og entrepriseafdelinger, hvor vi leverer alt fra fag- og storentrepriser til hoved- og totalentrepriser.

Vores byggeledere er ofte uddannede bygningskonstruktører, bygningsingeniører, byggeteknikere, eller byggekoordinatorer. Nogle er også uddannede tømrere, der har det rigtige sæt af kvaliteter og lysten til at bevæge sig mod et byggeleder job. En baggrund som tømrer ser vi uanset hvad som en fordel i jobbet, da du i så fald har indgående kendskab til den udførende rolle på de byggepladser, du planlægger.

Byggeleder hos Egil Rasmussen

Hos Egil Rasmussen søger vi løbende nye dygtige byggeledere, der kan indgå i vores byggelederteams i hhv. Aarhus, Horsens, Fredericia og Esbjerg.

På disse afdelingers hjemmesider kan du se, om der i øjeblikket er et ledigt byggeleder job. Byggeledere søges jævnligt, så selv hvis du ikke ser en ledig stilling lige nu, er du altid meget velkommen til at søge uopfordret ved at bruge det link til uopfordrede ansøgninger, du finder på afdelingens hjemmeside.

Her på siden beskrives, hvordan et job som byggeleder er hos os i Egil Rasmussen koncernen generelt.

Byggeleder job og karrieremuligheder

Vores byggeledere står i spidsen for vores projekter og har sådan set ansvaret hele vejen rundt – pånær det overordnede økonomiske ansvar, som en tilknyttet projektleder eller projektchef holder. Det vil sige, at vores byggeleder job byder på rigtig meget ansvar.

Vi har byggeleder jobs inden for både service, entreprise og detail – og vores udviklings- og karrieremulighederne er gode for byggelederen, der har de rette kvaliteter, skaber gode resultater og vil fremad.

I serviceafdelingen sender vi ofte vores byggeledere på efteruddannelsen til håndværkstaksator, da en stor del af arbejdet her er med forsikringssager. Det kan også være mindre renoveringsprojekter for f.eks. boligforeninger og lignende. Fælles er, at projekterne er mindre i størrelsesorden, kortere i længde, men også ofte omfatter meget forskelligt håndværkerarbejde og meget “til og fra”.

I entrepriseafdelingen arbejder vores byggeledere med alle typer af entrepriser. Nogle sidder fuldtid med de helt store årelange hoved- og totalentrepriser, mens andre har en håndfuld fag- og/eller storentrepriser, som de kører på samme tid.

Hos os er der plads og fleksibilitet til, at vi kan finde præcis den type af projekter, der motiverer dig og som du trives bedst med at lede.

Har du motivationen, lysten og viser gode resultater i dit job som byggeleder, så har du potentialet til at blive projektleder og projektchef på sigt. 

Byggeleder job med et godt arbejdsmiljø

Vores fornemmeste opgaver er at skabe et godt arbejdsmiljø for vores byggeledere – ja og alle andre i koncernen, naturligvis. 

Vores mål er, at det skal være godt og sjovt at gå arbejde. Hver dag.

Vi tror på, at hvis vi skaber de bedste rammer for et godt arbejdsmiljø, så trives vores medarbejdere og har derved forudsætningerne for at skabe de bedste resultater for både sig selv og os.

Hos Egil Rasmussen er vi stolte af at tilbyde en arbejdsplads, hvor:

 • sikkerhed altid har højeste prioritet
 • kommunikationen er uformel
 • der er plads til at fejle
 • en flad ledelsesstruktur gør, at alle er lige værdifulde og alle høres
 • der er frihed under ansvar og stor grad af fleksibilitet

Et byggeleder job, hvor en spade er en spade

Vi taler med hinanden og vi taler med vores kunder og samarbejdspartnere. Det gør vi ofte, åbent og ærligt. Vi mener nemlig, at en god kommunikation er vejen til et vellykket projekt, som alle parter er tilfredse med.

Der opstår udfordringer undervejs i de projekter du har ansvaret for. Det gør der næsten altid. Fejl begås af vores tømrere. Af dig. Af projektlederen. Af vores samarbejdspartnere. Det betyder ikke, at vi ikke kan nå succesfuldt i mål, men det kræver, at vi er gode til at tale med hinanden på en konstruktiv og løsningsorienteret facon.

Vi har skabt en kultur, hvor det er okay at fejle. Hvor det ikke ses som nederlag, men som en mulighed for at lære og blive bedre til næste gang.

Kombineret med vores flade ledelsesstruktur, hvor alles dør altid står åben og hvor alle kan gå til alle, ja så har vi et rart arbejdsmiljø, hvis vi selv skal sige det.

Som byggeleder har du altid et stort netværk af andre byggeledere og projektledere at sparre med. Som sagt er en dør aldrig lukket og du kan komme til alle med alt. Er det ikke noget vedkommende selv kan handle på, så sørger personen for at videregive det til en, der kan.

Alle byggeledere skal skabe deres eget job hos os, forstået på den måde, at der naturligvis er en fast række af ting, du som byggeleder har ansvaret for at udføre, men hvordan du gør det er helt op til dig. Du får frihed under ansvar til at lede dine projekter, som du finder det bedst.

Aldrig kompromis med sikkerheden på vores arbejdspladser

Vi er stolte af at have nogle særdeles velfungerende sikkerhedsudvalg i alle afdelinger, der løbende sikrer, at du som byggeleder har de bedste forudsætninger for at arbejde med sikkerheden på vores byggepladser. 

Sikkerheden på det enkelte projekt er nemlig dit ansvar, men den kan du ikke opretholde uden de rette ressourcer. Dem vil ledelsen og sikkerhedsudvalgene til enhver tid sikre, at du har. Én ting er sikkert: i Egil Rasmussen går vi aldrig må gå på kompromis med sikkerheden for vores ansatte.

Efter 3 måneders ansættelse tilbydes alle medarbejdere desuden at indgå i vores sundhedsforsikring, der sikrer hjælp fra f.eks. osteopat, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller andet, hvis en medarbejder får brug for det, uanset hvad baggrunden er.

Hvor søges byggeledere lige nu?

Vi har meget at se til og ansætter jævnligt nye byggeledere til vores forskellige afdelinger. Nedenfor kan du klikke dig ind på hver af vores fire geografiske afdelinger og se, om en byggeleder søges. Her kan du også søge uopfordret, såfremt der ikke er en aktuel stilling lige nu.

Du er også altid velkommen til at kontakte den enkelte afdeling, hvis du har spørgsmål til stillingen som byggeleder hos os.

Hvad siger vores byggeledere?

Hvad forventer vi af dig i et byggeleder job?

Du skal være bygget til at lede et byggeri. En ting er det faglige. Det kan læres på en skole. Men det menneskelige aspekt mener vi, at man skal være født med.

Du skal derfor naturligvis have en tilstrækkelig faglig viden inden for byggerier og ledelse af et byggeri, men vi ser også gerne at du besidder nedenstående kvaliteter.

Vi søger byggeledere med følgende kvaliteter:

 • Empati – evnen til at sætte sig i andre menneskers steder
 • Glad for at skabe kontakt og relationer med andre mennesker
 • En udpræget ansvarsfølelse
 • Handlekraft
 • Gå-på-mod, også i svære dialoger
 • Åbenhed, ærlighed, motiverende og tillidsvækkende
 • Gode koordineringsevner og et køligt overblik, når der er mange bolde i luften
 • Omstillingsparathed når tingene ikke går som planlagt

Hverdagen i byggeleder jobbet i vores entrepriseafdeling

Størstedelen af vores omsætning udgøres af vores arbejde med entrepriser. Vi udfører fagentrepriser, storentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser.

I vores byggeleder job i entrepriseafdelingerne skal du lede disse entrepriser fra start til slut med alt, hvad det indebærer. For nogle projekter, typisk af større omfang, vil en projektleder eller projektchef have det overordnede økonomiske ansvar, mens du som byggeleder også varetager denne del på mindre projekter.

Vi vælger oftest at inddrage dig som byggeleder så hurtigt som muligt i et entrepriseprojekt, fordi vi mener det giver dig de bedste forudsætninger for at skabe det allerbedste resultat med entreprisen.

I vores byggeleder job sidder du enten med ansvaret for ét større entrepriseprojekt, eller en håndfuld af mindre entrepriser, som du pendler imellem.

Nedenfor har vi listet en række eksempler på opgaver i jobbet som byggeleder hos os. De kan opdeles i før, under og efter selve udførelsen af entreprisen.

Opgaver i vores byggeleder job før entreprisens udførelse:

 • De første møder med rådgiver og bygherre med afstemning ift. det oprindelige materiale
 • Kontakt og kontrakt med de udvalgte samarbejdspartnere på entreprisen, herunder afstemning ift. eventuelle ændringer
 • Planlægning af hele byggepladsen: tegninger, planlægning af stillads, afskærmning, lys, indgange mv.
 • Indkøb af alle byggematerialer
 • Køb, leje eller intern reservation af udstyr og værktøj til entreprisen
 • Bemandingsplan

Opgaver i vores byggeleder job under entreprisens udførelse:

 • Tæt kontinuerlig dialog med den ansvarlige projektleder på entreprisen omkring økonomien
 • Jævnlige runderinger på pladsen med kontrol af f.eks. rydelighed og sikkerhed, samt afklaring af spørgsmål fra tømrerstaben (ofte varetaget af sjakbajsen) og samarbejdspartnere
 • Løbende mails og telefonopkald med koordinering og afklaringer med leverandører og andre entreprenører på entreprisen
 • Byggemøder og sikkerhedsmøder på byggepladsen mindst hver anden uge, som udføres på dit initiativ
 • Bygherremøder ca. 1-2 gange om måneden med gennemgang af økonomi, proces og status
 • Kvalitetssikring af det arbejde, som tømrerne og andre entreprenører udfører
 • Opdatering af tegninger ved ændringer, samt kommunikationen herom til sjakbajs
 • Endelig overlevering af den færdige entreprise til bygherre i samarbejde med projektlederen

Opgaver i vores byggeleder job efter entreprisens udførelse:

 • Sikre, at der sker en udbedring af eventuelle fejl og mangler, der ikke er opdaget undervejs i entreprisens udførsel
 • 1 års gennemgang af byggeriet sammen med bygherre (jf. byggegarantien)
 • 5 års gennemgang af byggeriet sammen med bygherre

Hverdagen i byggeleder jobbet i vores serviceafdeling

Arbejdsdagen ser helt anderledes ud, hvis du er i byggeleder jobbet i vores servicemæssige del af koncernen.

Her arbejder du som byggeleder med mindre projekter, både tids- og omfangsmæssigt. Dog vil de oftest indebærer flere forskelligarterede tømreropgaver og kræve en del ophold undervejs, hvor andre faggrupper skal udføre noget arbejde. Det kan f.eks. være ved renovering af lejligheder i en boligforening, eller ombygning af en sygehusbygning.

Stort set alle byggeledere i vores serviceafdeling har taget en videreuddannelse til håndværkstaksator, da forsikringssager udgør klart den største del af vores serviceafdelinger.

Her vil du i vores byggeleder job være den, der er ansvarlig for at taksere en skade, give tilbud og i langt de fleste tilfælde også at udbedre skaden efterfølgende. Vi arbejder for langt de fleste af landets forsikringsselskaber.

I serviceafdelingen vil et job som byggeleder med fokus på forsikringssager derfor bestå i opgaver som:

 • dialog med forsikringsselskabet om en skade
 • koordinering med skadeslidte
 • vurdering og taksering af skaden og indrapportering til forsikringsselskabet
 • ansvar for udbedringsarbejdet fra start til slut, uanset om det kun kræver egne medarbejdere, eller om det skal køres som en (mindre) entreprisesag med samarbejdspartnere i andre faggrupper.

Arbejdet med de mere “almindelige” tømreropgaver i vores serviceafdeling minder om opgaverne i entrepriseafdelingen, blot i mindre skala.

Videre karrieremuligheder i vores byggeleder job

Vores byggeledere i serviceafdelingen kan som sagt videreuddanne sig til håndværkstaksatorer, hvorved de bliver i stand til at lede forsikringssager.

Det kan også være, at du har lyst til at afprøve et job i en af vores andre geografiske afdelinger.

Måske er der lyst til at dygtiggøre sig inden for et speciale, der f.eks. kunne have med bæredygtighed at gøre og som berører alle afdelinger på tværs af koncernen. Der er nærmest ingen grænser for, hvor din karriere kan føre hen hos os.

I praksis har vores byggeledere ikke det formelle økonomiske ansvar for vores projekter – det har den tilknyttede projektchef. Med anciennitet, arbejdsomhed og gode resultater kan vores byggeledere naturligvis på sigt blive først projektledere og senere måske projektchefer. Hvem ved, måske en dag medejer af Egil Rasmussen?