Historie

Perspektiver og milepæle

Kontorpladsen i Kongensgade bliver for trang

I takt med firmaets vækst bliver kontorpladsen i Kongensgade snart for trang, og i 2001 påbegyndes således omdannelse af den tidligere værkstedsbygning til en flot kontorbygning, som nærmest svæver hen over grunden og dermed giver parkeringsplads i gården. Ved firmaets udflytning til Nordensvej afhændes ejendommen Kongensgade 26 efter i mere end 70 år at have været firmaets faste adresse.
2001