Historie

Perspektiver og milepæle

Per, søn af Egil Rasmussen, kommer i tømrerlære i firmaet

Per, søn af Egil Rasmussen, kom i tømrerlære i firmaet og fik dermed sin uddannelse som tømrer i familiefirmaet og vendte i 1966 efter endt uddannelse som bygningskonstruktør tilbage til firmaet. Han overtager hurtigt den daglige ledelse af firmaet og er således helt frem til 2006 firmaets direktør, hvorefter det bliver til et par års virke som bestyrelsesformand. Per kan dermed se tilbage på næsten 50 års virke i firmaet.