Historie

Perspektiver og milepæle

Otto Henriksen ansættes som tømrermester

Sidst i 80'erne var der travlhed i firmaet, og der var behov for en aflastning til Per. Otto Henriksen blev ansat som tømrermester. Han havde tidligere været ansat i firmaet men havde de foregående år haft ansættelse som akkordopmåler i fagforeningen i Vejle.
Det skulle vise sig at være den rigtige baggrund for en tømrermester, for der blev nu for alvor meget at se til i firmaet. Der blev vundet store entrepriser - især skal fremhæves facadebeklædninger på boligblokke i Århus området og andre østjyske byer. Det er ligeledes Ottos fortjeneste, at Egil Rasmussen a/s nu er etableret med en selvstændig Århus afdeling.
Otto valgte at gå tidligt på pension og trådte således ud af firmaet i 2010.